งานซ่อมแซมปรับปรุงกังหันลมผลิตไฟฟ้า

บริษัท เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ได้ทำการซ่อมแซมปรับปรุงกังหันลมผลิตไฟฟ้า จำนวน 9 ต้น ของสำนักอนุรักษ์ทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้มีการทำงานเต็มประสิทธิภาพ สามารถผลิตไฟฟ้าตามกำลังลมที่เกิดขึ้น ณ สถานตากอากาศบางปู ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีการส่งมอบงานเป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

5-picture15-picture2