คณะผู้บริหาร เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ให้การต้อนรับ
ผู้บริหาร ZENI LITE BUOY CO., LTD. ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด คุณวิชัย วัฒน์ประกายรัตน์ คุณจารุภา วัฒน์ประกายรัตน์ คุณศิวากร วัฒน์ประกายรัตน์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร ZENI LITE BUOY CO., LTD. ประเทศญี่ปุ่น และผู้ติดตาม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีทางธุรกิจ ด้วย บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายของ ZENI LITE BUOY CO., LTD. ในประเทศไทย ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ