กล้องตรวจการณ์กลางวัน/ กลางคืน และตรวจจับความร้อนระยะไกล แบบ Stabilized Observation System

vigy-observer-marinethai

VIGY OBSERVER

เป็นกล้องตรวจการณ์กลางวัน/ กลางคืน และตรวจจับความร้อนระยะไกล แบบ Stabilized Observation System สามารถติดตั้งประจำที่สำหรับใช้ ในการตรวจการณ์ ค้นหา ตรวจจับ พิสูจน์ทราบ ติดตามเป้า วัดระยะเป้าได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน มีระบบการสร้างภาพ ด้วยความร้อน (Thermal Imaging) รวมทั้งสามารถค้นหา และติดตามเป้าอากาศยาน ยานพื้นน้ำ และบุคคล ได้โดย อัตโนมัติ เมื่อได้รับการชี้เป้าแล้ว สามารถเชื่อมต่อ และ ควบคุมอุปกรณ์สื่อสารหรือแสดงผลภายนอกได้

คุณลักษณะเฉพาะ

 • ตัวกล้องและอุปกรณ์ประกอบมีโครงสร้างทำด้วยวัสดุ ที่คงทนแข็งแรง ไม่เป็นสนิม มีน้ำหนักเบา ขนาดกะทัดรัด ออกแบบผลิตขึ้นสำหรับใช้งานทางเรือโดยเฉพาะ
 • ระบบการทำงานมีความเสถียรหมุนได้รอบตัว (fully panoramic stabilized observation system) สามารถปรับมุมการแสดงภาพให้ตั้งฉากกับแนวระนาบได้
  อย่างต่อเนื่อง โดยภาพไม่โอนเอียงไปมาตามอาการของเรือ
 • ระบบควบคุมกล้องแบบออฟทรอนิกส์ (optronic system) เหมาะสำหรับติดตั้งบนเรือจู่โจม หรือเรือตรวจการณ์

กล้องตรวจการณ์ ติดตั้งประจำเรือ

ความเร็วสูง ตั้งแต่ขนาด 5 เมตรขึ้นไป สามารถใช้งานได้ทั้ง เวลากลางวัน กลางคืน และภายใต้ทุกสภาพอากาศ

 • ระบบการมองเห็นจากตัวกล้องเป็นการผสมผสาน กัน (Multi-configuration payloads) ของกล้อง IR แบบ cooled mid-wavelength infrared (MWIR) imager และ กล้อง thermal imager สำหรับการ Observation และ Tracking ทั้ง กลางวันและกลางคืน, กล้อง TV สี สำหรับ การตรวจการณ์ตอนกลางวัน กล้องเลเซอร์วัดระยะแบบ laser range finder และระบบติดตามภาพอัตโนมัติ (automatic video tracking)
 • ระบบสามารถต่อเชื่อม (NMEA interface) กับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เดินเรือ เช่น Gyro เพื่อรับข้อมูลเรือ ไปใช้ในการคำนวณและเชื่อมต่อกับเรดาร์เดินเรือเพื่อรับ ข้อมูลเป้า ไปใช้ในการติดตามเป้าโดยรับทิศทางและระยะ จากเครื่องเรดาร์
 • มีระบบนำเรือ (navigation) และการรับรู้สภาพ แวดล้อมของคลื่นความร้อนและความชื้น (hot and humid environments) ของเป้า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ ภารกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการมองเห็นลดลง เช่น การติดตามค้นหาเป้าบุคคลในที่มืด (thermal imaging solution) และในภาวะสภาพอากาศที่เลวร้ายในทะเล เป็นต้น

marinethai-vigy-observer

คุณลักษณะทางเทคนิค

ระบบกล้องตรวจการณ์ติดตั้งประจำเรือ ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ดังนี้

 • อุปกรณ์จับภาพ (Sensor Unit) จำนวน 1 ชุด ติดตั้งอยู่ภายนอกบนสุดของเรือ เช่น บนเสากระโดงเรือ บนหลังคาเก๋งเรือ หรือ บนฐานติดตั้งกับโครงเหล็ก
  (Roll Bar) ท้ายเรือ เป็นต้น
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Unit) จำนวน 1 ชุด บรรจุแผงอิเล็กทรอนิกส์ใช้ในการควบคุมระบบ ทั้งหมด เช่น ควบคุมการหมุนของชุดอุปกรณ์จับภาพ
  การยกเงยหรือก้มลง การใช้งานคันโยกควบคุม (Joystick) และแสดงภาพตามคำสั่งของผู้ใช้งาน เป็นต้น ภายในกล่อง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Unit) ประกอบด้วย แผง Interface board, control board, Video board และ Power Supplies board
 • ชุด Joystick หรือคันโยกควบคุม จำนวน 1 ชุด เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นคันโยก มีปุ่มบังคับที่ด้ามคันโยก เพื่อควบคุมตำแหน่งบนจอภาพ ใช้สั่งการกล้องจับภาพให้หมุนหันไปซ้าย-ขวา ก้ม-เงย และเลือกกล้องที่ต้องการใช้งาน เป็นต้น

027035544marinethaistorespurpletracss

VIGY OBSERVER

 1. ระยะในการจับภาพ (Range Performance) ของ ระบบกล้องตรวจการณ์ติดตั้งประจำเรือ สามารถจับภาพได้ ไกลตั้งแต่ระยะจากตัวกล้องจนถึง 15,000 เมตร ทั้งนี้ขึ้น อยู่กับขนาดของเป้าหมายที่เป็นบุคคลหรือวัตถุ และขึ้นอยู่ กับการเลือกใช้ระบบของกล้องในการจับภาพแต่ละครั้ง
 2. อุปกรณ์จับภาพ (Sensor Unit) ติดตั้งอย่ทู ี่จุดสูงสุด หรือ Sighting Head เพื่อการมองเห็นที่ดีที่สุด เป็นอุปกรณ์ ที่มีการผสมผสานกัน (Multi-configuration payloads) ของกล้องหลายชนิดอยู่บนฐานเดียวกันที่มีระบบควบคุม การเอียงสั่นไหวหรือโคลงของกล้องแบบ 2-axis gyro-stabilized sensor head
 3. ระบบกล้อง IR Camera
 4. ระบบกล้องตรวจการณ์กลางวัน (Day video) หรือ TV Camera
 5. ระบบกล้องวัดระยะเลเซอร์ (Laser range finder)
 6. ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic unit)