กลุ่มบริษัท มารีนไทย ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และน้ำดื่มสะอาด SEVEN SEAS
ให้ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ

วันที่ 17 เมษายน 2563 คุณจารุภา วัฒน์ประกายรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด คุณณัฐพร มิ่งศิริธรรม ผู้บริหารโรงเรียนสยามการเดินเรือ
เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัท มารีนไทย สมาคมความปลอดภัยทางน้ำ และ สกาย มารีน ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และน้ำดื่มสะอาด SEVEN SEAS
ให้แก่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ โดยมี พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้รับมอบ ณ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ
อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี

S__39010391