กลุ่มบริษัท มารีนไทย ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และน้ำดื่มสะอาด SEVEN SEAS
ให้สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

วันที่ 21 เมษายน 2563 คุณจารุภา วัฒน์ประกายรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป คุณเอกราช เผ่าพงษ์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด เป็นตัวแทนกลุ่มบริษัท มารีนไทย สมาคมความปลอดภัยทางน้ำ และ สกาย มารีน ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 มอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และน้ำดื่ม SEVEN SEAS ให้แก่สำนักอุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมี คุณดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้รับมอบ
ณ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

24693