กลุ่มบริษัท มารีนไทย ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 มอบฐานเหยียบเจลแอลกอฮอล์ ให้ฐานทัพเรือกรุงเทพ

วันที่ 22 เมษายน 2563 กลุ่มบริษัท มารีนไทย ร่วมกับ สมาคมความปลอดภัยทางน้ำ และ สกาย มารีน ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 มอบฐานเหยียบเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่
ฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยมี นาวาเอก กฤดากร หอมสุวรรณ เลขาธิการฐานทัพเรือกรุงเทพ และ นาวาโท รัฐวิชญ์ โชติสุริยกาญจน์ นายทหารกิจการพลเรือน เป็นผู้รับมอบ
ณ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

11831362332182