กรมเจ้าท่ามอบเกียรติบัตรแก่ บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 สาขาแพร่ มอบเกียรติบัตรแก่ บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ในฐานะ “ผู้ปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลืองานราชการกรมเจ้าท่า ด้านการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ” เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ณ บ้านท่าเรือ-บ้านห้วยต้า จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยภายในงานทาง บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ได้มอบเสื้อชูชีพ และห่วงชูชีพมาตรฐานสากลและมาตรฐานกรมเจ้าท่า สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยทางน้ำให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อไป

ส่งมอบเสื้อชูชีพ
ความปลอดภัยทางน้ำ