เรือไฟฟ้า

เรือไฟฟ้า

เทคโนโลยีในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม หรือเทคโนโลยีสีเขียวปัจจุบันหลายประเทศกำลังนำตัวเองเข้าสู่เทคโนโลยีที่จะช่วยลดการใช้พลังงานและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ตอนนี้ประเทศไทยกำลังมุ่งสู่เทคโนโลยีสีเขียว เป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เช่นกัน จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ทันกับกระแสโลก ซึ่งเรือไฟฟ้า เป็นหนึ่งเป้าหมายที่หลายๆ บริษัท ได้ออกแบบประกอบและพัฒนาต่อยอดยานยนต์พลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้ทางน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รูปแบบการใช้งานของเรือไฟฟ้า

 • ใช้ในการขนส่งระยะทางสั้นๆ เช่นในแม่น้ำเจ้าพระยา ในคลองฯ
 • ใช้ขนส่งระหว่างเกาะ ที่มีระยะห่าง 20-40 Km
 • ใช้ในกิจกรรมการอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยว ดำน้ำ ดูประการัง
 • ใช้ในงานวิจัยและสำรวจต่างๆ
 • เป็นเรือแบบไร้มลพิษ เสียงเบา ค่าพลังงานถูก และการบำรุงรักษาต่ำ

ประเภทของแบตเตอรี่และสารประกอบที่นิยมมาใช้ในเซลแบตเตอรี่

 • Lithium Ion (Li-Ion)
 • Nickel Manganese Cobalt (NMC)
 • Nickel Metal Hydride (Ni-MH)
 • Lithium Sulphur (Li-S)
 • Lead Acid

ลักษณะการออกแบบมอเตอร์

ข้อจำกัดเรือสำหรับการใช้งานไฟฟ้า และการนำเรือไฟฟ้ามาใช้ทดแทนเรือสันดาป

 • ระยะทางที่จำกัดเมื่อเทียบกับเรือสันดาป
 • การนำเรือ ลักษณะอาการในการนำเรือที่แตกต่างกันไป
 • สภาพข้อจำกัดเวลาใช้งาน ความเร็ว สภาพคลื่นลม

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด สามารถออกแบบและต่อเรือไฟฟ้าได้หลายแบบตามความต้องการ

ด้วยทีมงานที่ประสบการณ์

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-7035544

เครดิต : ภาพจากอินเตอร์เน็ต