บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด

“จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน ที่จำหน่ายและให้บริการแบบครบวงจรทางทะเลในด้านเครื่องมือสื่อสารและการเชื่อมโยง เครื่องช่วยการเดินเรือ อุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือและท่าเรือที่ทันสมัย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ ท่าเรือ และกิจการพาณิชย์นาวีให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในระดับสากล”

ตัวแทนจำหน่ายสินค้าและบริการอุปกรณ์ทางน้ำ ทางทะเล ตราอักษรต่างๆจากนานาประเทศ / Authorized dealer for sales and for services for several brands around the world