รับสมัครงาน

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด

555 อาคารมารีนไทย หมู่ 3 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

ประกาศรับสมัครพนักงาน

หัวหน้างานฝ่ายบัญชี 1 อัตรา 

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ขั้นต่ำอย่างน้อย 3 ปี

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด

555 อาคารมารีนไทย หมู่ 3 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280

ประกาศรับสมัครพนักงาน

1.เจ้าหน้าที่ประจำแผนกจัดเก็บรายได้/เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี การบัญชี การเงิน พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

2.เจ้าหน้าที่ประจำแผนกสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

3.เจ้าหน้าที่ประจำแผนกบำรุงรักษาสาธารณูปโภคทางบก จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับ ปวส/ปวช/มัธยมศึกษาปีที่ 3

*ทุกตำแหน่งปฎิบัติงานที่ จ.ระยอง, มาบตาพุด และบ้านฉาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2703-5544

หรือส่งใบสมัครมาที่ [email protected]  Fax.0-2703-5525