รับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานด่วน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ เลขานุการ
รับสมัคร ผู้จัดการ แผนกสาธารณูปโภคทางน้ำ

ระดับการศึกษา : Education / ประถมศึกษา : Promary

ระดับการศึกษา : Education / มัธยาศึกษา : Secondary

ระดับการศึกษา : Education / อาชีวะศึกษา : Vocational

ระดับการศึกษา : Education / อนุปริญญา : Higher Vocational

ระดับการศึกษา : Education / อื่นๆ : Other

ประเภทภาษา : Type of Language / ไทย Thai

ประเภทภาษา : Type of Language / อังกฤษ English

ประเภทภาษา : Type of Language / จีน Chinese

ประเภทภาษา : Type of Language / อื่นๆ Other

ประวัติการทำงาน : Employment History

บุคคลที่ไม่ใช่ญาติซึ่งทราบประวัติของท่านและบริษัทฯ สามารถสอบถามได้

Persons other than relatives can be contacted