Garbage, Anti Oil – Spill and Fire fighting Boat

 

เรือเก็บขยะ ขจัดคราบน้ำมันและดับเพลิง

 

 

เป็นเรืออเนกประสงค์ที่ออกแบบให้มีการสับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ สามารถเก็บขยะ ขจัดคราบน้ำมัน และดับเพลิงได้ โดยใช้หัวฉีดน้ำดับเพลิงติดตั้งอยู่บนหลังคา ตัวเรือสามารถเปิดหัวได้เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะ ที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ

ทั้งของแข็ง หรือของเหลว คราบน้ำมันหรือกึ่งลอยน้ำ เป็นเรือที่มีประสิทธิภาพแลชะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการจัดการขยะในแหล่งน้ำ มีความทนทานเหมาะสมในการทำความสะอาดบริเวณท่าเรือ ทะเล มหาสมุทร และพื้นที่แหล่งน้ำอื่นๆ

เรือยังออกแบบติดตั้งเครื่องสูบน้ำทะเลแรงดันสูงเพื่อใช้ในการดับไฟและมีระบบผสมโฟมเพื่อเสริมการดับไฟในกรณีเป็นเพลิงไหม้จากสารประเภทไฮโดรคาร์บอนเบสจำพวกน้ำมันอีกด้วย เรือสามารถเคลื่อนที่ได้อิสระหมุนรอบตัวได้ 360 องศา มีเครื่องดูดแยกคราบน้ำมันสำหรับแยกคราบน้ำมันเข้าสู่ถังจัดเก็บขนาดใหญ่บนเรือเพื่อเก็บคราบน้ำมันและมีปั๊มสูบส่งขึ้นฝั่งกำจัดต่อไป ส่วนคราบฟิล์มน้ำมันและส่วนที่เป็นจัดเล็กสามารถใช้ระบบฉีดสารขจัดคราบน้ำมันได้ 15 เมตร เพื่อฉีดสลายคราบน้ำมันได้อีกด้วย

 

คุณสมบัติของเรือ

 

 • ความยาว : 41.77 ฟุต
 • ความกว้าง : 11.28 ฟุต
 • กินน้ำลึก : 4.75 ฟุต
 • ระวางขับน้ำ : 26 ตัน
 • สถาบันจัดขั้นเรือ : TG
 • จำนวนบรรทุกสูงสุด : 12 คน
 • เครื่องยนต์ : 260 แรงม้า
 • ความเร็ว : 6 นอต
 • ถังน้ำมันเชื้อเพลิง : 400 ลิตร
 • ถังน้ำมันไฮดรอลิก : 150 ลิตร
 • ถังสารขจัดคราบน้ำมัน : 10 ลบ.ม.
 • ถังโฟม : 500 ลิตร
 • วัสดุ ตัวเรือเหล็ก : เก๋งอลูมิเนียม

บริษัทฯ รับต่อเรือเก็บขยะขจัดคราบน้ำมันและดับเพลิง รวมทั้งมีบริการให้เช่า เฉพาะเรือเก็บขยะขจัดคราบน้ำมันและดับเพลิง หรือรับจ้างบริหารจัดการขยะ ขจัดคราบน้ำมัน และดับเพลิง ในเขตท่าเรือและบริเวณชายฝั่งทะเล