(Thailand) เรือตรวจการณ์ทางทะเลอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ที่ส่งมอบจาก AMR เข้าช่วยเหลืออุบัติเหตุเรือชนกัน จังหวัดพังงา

Sorry, this entry is only available in Thai.