เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ทำบุญเลี้ยงพระประจำปี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด จัดทำบุญเลี้ยงพระประจำปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กร ผู้บริหาร และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีการทำบุญตักบาตร และถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ อาคารมารีนน่า ถ.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ