กนอ. ร่วมกับ MRT จัดแข่งขันแบดมินตันเชื่อมสัมพันธ์ ปี 2566

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ ผช.ผวก.กนอ. เป็นประธานฯ เปิดการแข่งขัน แบดมินตัน เชื่อมสัมพันธ์ ปี 2566 ระหว่าง IEAT และ MRT ณ สนามแบดมินตัน สทร. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความสมัครสมาน สามัคคีและความเข้าใจอันดีต่อกัน ในหน่วยงาน และยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ร่วมกิจกรรม มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง กีฬานั้นเป็นสิ่งสำคัญ ที่สอนให้เรา รู้จัก แพ้ ชนะ มีน้ำใจนักกีฬา ซึ่งมีนักกีฬาแบดมินตันเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 13 คู่ ด้วยกัน มีคณะผู้บริหาร กนอ. นายอติชาต หวานสนิท
ผอ.กคร. นายอนุชิต สวัสดิ์ ผอ.สทร. นายสุพัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต ผอ.สน.ดอ. เข้าร่วมแข่งขันประเภททีม VIP และผลการแข่งขันในปีนี้ ทีม กนอ. ชนะด้วยคะแนนรวม 22 ต่อ 4 ได้ถ้วยรางวัลไปครอง บรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพ มีความสนุกสนาน อบอุ่น เป็นกันเอง