การสาธิตประสิทธิภาพและร่วมทดสอบยานพาหนะเคลื่อนที่เร็วทางน้ำ (Jetski) รุ่น Search and Rescue Jetski

ทาง บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ผู้แทนจำหน่ายยานพาหนะเครื่องที่เร็วทางน้ำ (Jetski) ตราอักษร SEADOO ให้กับหน่วยงานทางภาคราชการจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตในประเทศแคนาดา มีความยินดีขอเรียนนำเสนอผลิตภัณฑ์ พร้อมเชิญเจ้าหน้าที่ผู้แทนจาก สำนักงานเข้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ชมการสาธิตประสิทธิภาพและร่วมทดสอบยานพาหนะเครื่องที่เร็วทางน้ำ (Jetski) ตราอักษร SEADOO รุ่น Search and Rescue Jetski สำหรับภารกิจการกู้ภัยและรักษาความปลอดภัยทางน้ำ การควบคุมดูแลตรวจการณ์ทางน้ำ