โป๊ะเทียบเรือ และ สะพานปรับระดับ

โป๊ะเทียบเรือ สะพานเชื่อมต่อและปรับระดับพร้อมอุปกรณ์ประกอบ

โป๊ะเทียบเรือ หมายถึง ท่าน้ำที่มีลักษณะเป็นแพใช้เป็นที่จอดเทียบเรือริมฝั่งแม่น้ำที่มีการสัญจรทางน้ำ สามารถนำเรือเข้าจอดเทียบท่า ให้ผู้โดยสารขึ้น-ลงได้อย่างสะดวกปลอดภัย โดยยื่นเข้าไปในแม่น้ำถึงบริเวณที่เหมาะสมในการนำเรือเข้าจอดเทียบท่าบริษัทฯ มีบริการแบบครบวงจร ออกแบบ ผลิตประกอบและติดตั้งโป๊ะเทียบเรือ สะพานเชื่อมต่อ สะพานปรับระดับที่เชื่อมต่อระหว่างโป๊ะเทียบเรือกับฝั่งพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตามข้อกำหนดของกรมเจ้าท่า และโป๊ะเทียบเรือที่มีขนาดสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้งานตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะแต่ละราย โป๊ะเทียบเรือมีโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานเพียงพอในการรับแรงกระแทกของเรือที่เข้าเทียบโดยปกติ รวมถึงคลื่นที่เกิดจากเรือและมีความปลอดภัย

ภาพประกอบโป๊ะเทียบเรือ

มีความสมดุลตั้งตรงและการทรงตัวที่ดี มีกำลังลอยตัวเพียงพอเมื่อรับน้ำหนักสูงสุด โป๊ะเทียบเรือมีลายกันลื่นและจะอยู่สูงจากระดับน้ำไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร (เส้นแนวน้ำบรรทุก)และมีราวลูกกรงที่แข็งแรงทุกด้านยกเว้นด้านที่เรือเข้าเทียบส่วนสะพานปรับระดับมีความแข็งแรง ทนทานและปลอดภัยขนาดเหมาะสมกับโป๊ะเทียบเรือ มีราวกันตกที่แข็งแรงทั้งสองด้าน และความลาดชันของสะพานเหมาะสมกับระดับเมื่อน้ำลงต่ำสุด ตัวโป๊ะด้านที่ใช้เทียบเรือติดตั้งอุปกรณ์กันเรือ

กระทบกับโป๊ะเทียบเรือ มีพุกผูกเรือที่แข็งแรงสำหรับผูกเรือหัว-ท้าย โป๊ะเทียบเรือจะมีเสาปักประมาณ 3 – 4 ต้น และอุปกรณ์ยืดโป๊ะกับเสาที่แข็งแรงเพื่อมิให้ตัวโป๊ะเลื่อนไปมา โดยคำนึงถึงกระแสน้ำและน้ำหนักของเรือที่ผูกจอด และมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในตอนกลางคืน

บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญงานก่อสร้างโป๊ะเหล็กเทียบเรือเสาเหล็กบังคับโป๊ะ สะพานเชื่อมต่อลงโป๊ะ สะพานปรับระดับพร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆโดยมีผลงานการก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือพร้อมติดตั้งเช่น โป๊ะท่เรือบางนา, โป๊ะท่าเรือสี่กองเรือ,โป๊ะกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือ,โป๊ะเทียบเรือที่ฐานทัพเรือสัตหีบ, โป๊ะราชนาวิกสภา,โป๊ะท่านิเวศน์วรดิษฐ์, โป๊ะเทียบเรืออู่บางน้ำผึ้งกองเรือลำน้ำกองเรือยุทธการ,โป๊ะท่าเทียบเรือเสือซ่อนเล็บโรงเรียนนายเรือ.โป๊ะท่าเทียบเรือ กรมกิจการพลเรือน กองทัพเรือ,ท่าเทียบเรือโดยสารวัดบวรมงคลราชวิหาร และ ท่าเทียบเรือบางกอกริเวอร์พาร์ค เป็นต้น