เสื้อชูชีพ LALIZAS-SOLAS-Lifejacket

เสื้อชูชีพพับได้,เสื้อชูชีพ, Advanced SOLAS-(LSA Code) 2010 LALIZAS