เสื้อชูชีพ  ผลิตขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้สามารถเก็บรักษาได้ง่ายในขณะที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎระเบียบ (IMO Regulations) เสื้อชูชีพ LALIZAS SOLAS Lifejacket

เสื้อชูชีพ  ผลิตขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้สามารถเก็บรักษาได้ง่ายในขณะที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎระเบียบ (IMO Regulations) เสื้อชูชีพ LALIZAS SOLAS Lifejacket

เสื้อชูชีพ  ผลิตขึ้นโดยเฉพาะเพื่อให้สามารถเก็บรักษาได้ง่ายในขณะที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎระเบียบ (IMO Regulations) เสื้อชูชีพ LALIZAS SOLAS Lifejacket