แพชูชีพ LALIZAS Liferaft ISO-RAFT แพชูชีพ สำหรับเรือสันทนาการและผ่านการทดสอบและรับรองตาม มาตรฐานการทดสอบนี้ได้รับการยอมรับจากประเทศในยุโรปมากที่สุด..

International Liferaft LALIZAS Liferaft ISO-RAFT แพชูชีพ สำหรับเรือสันทนาการและผ่านการทดสอบและรับรองตาม มาตรฐานการทดสอบนี้ได้รับการยอมรับจากประเทศในยุโรปมากที่สุด..

แพชูชีพ LALIZAS Liferaft ISO-RAFT แพชูชีพ สำหรับเรือสันทนาการและผ่านการทดสอบและรับรองตาม มาตรฐานการทดสอบนี้ได้รับการยอมรับจากประเทศในยุโรปมากที่สุด..