แพชูชีพ LALIZAS Liferaft SOLAS OCEANO มีให้เลือกตั้งแต่ 6 ถึง 35 คนและออกแบบมาเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์และนอกชายฝั่ง แพชูชีพ ได้รับการผลิตและทดสอบตามคำแนะนำล่า.

SOLAS OCEANO

แพชูชีพ LALIZAS Liferaft SOLAS OCEANO มีให้เลือกตั้งแต่ 6 ถึง 35 คนและออกแบบมาเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์และนอกชายฝั่ง แพชูชีพ ได้รับการผลิตและทดสอบตามคำแนะนำล่า.