เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปีเพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหาร และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีการทำบุญตักบาตร และถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ อาคารมารีนน่าสโตร์ ชั้น 1 โดยมีพนักงานเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน