เรือธนาภา (TANAPA)

เรือธนาภา ( TANAPA)

เรือธนาภา เป็นเรือขุดลอกประเภทยุ้งดิน (Trailing Suction Hopper Dredger) ขนาดบรรจุยุ้งดิน 2,000 ลูกบาศก์เมตร บริหารงานโดย บริษัท เอ.แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่สามารถให้บริการงานขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว

คุณลักษณะของเรือ: SHIP PARTICULARS

เรือชื่อ :  ธนาภาVESSEL’S NAME:  TANAPA
เรือขุดลอกประเภทมียุ้งดินTRAILING SUCTION HOPER DREDGER
ขนาดความจุยุ้งดิน 2,000 ลบ.ม.HOPPER CAPACITY 2,000 CU.M.
ปีที่สร้าง/แหล่งที่มาปี 2016/ประเทศเวียดนามYEAR BUILT/ PLACE2016 /VIETNAM
ความยาวตลอดลำเรือ79.00 ม.LENGTH OVERALL79.00 M.
ความกว้างของเรือ14.00 ม.BREADTH14.00 M.
ความลึกของเรือ5.50 ม.DEPTH5.50 M.
ขนาดเรือ1,665 ตันกรอสGROSS TONNAGE1,665 TONS.
เครื่องยนต์ขับปั้มขุด2 X 731.08 กิโลวัตต์DREDGING PUMP2 X 731.08 KW.
ความเร็ว7-9 น๊อตSPEED7-9 KNOTS
กินน้ำลึก4.5 ม.DRAFT4.5 M.
ขุดลอกได้ลึกที่สุด21 ม.DREDGING MAXIMUM21 M.

นอกจากการให้บริการขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำแล้ว บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ยังมีบริการสำรวจความลึกของน้ำบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ คำนวณปริมาณวัสดุที่ต้อง ขุดลอก บริการให้คำปรึกษาในด้านการสำรวจต่างๆ และจัดทำแผนที่แสดงความลึกบริเวณหน้าท่าเทียบเรือ โดยมีความพร้อมรับงานได้ทันทีหากมีผู้ประสงค์จะใช้บริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด โทร.02-7035544