เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ร่วมพิธีวางกระดูกงูเรือลากจูงขนาดกลางของกองทัพเรือ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 พล.ร.อ.ปรีชา พงศ์สุวรรณ ที่ปรึกษากรรมการ บริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด และคุณจารุภา วัฒน์ประกายรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ได้ร่วมในพิธีวางกระดูกงูเรือลากจูงขนาดกลาง (ลจก.) ลำที่สอง ของกองทัพเรือ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ซึ่งกองทัพเรือ ได้รับอนุมัติให้จัดหาเรือลากจูงขนาดกลาง (ลจก.) จำนวน 1 ลำ เพื่อทดแทนเรือเก่า และให้มีเรือลากจูงขนาดกลางในจำนวนที่เพียงพอ รวมทั้งให้สอดคล้องกับการสนับสนุนเรือต่างๆ ในทุกพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ทั้งนี้เรือลากจูงขนาดกลางลำที่สอง จะมีกำหนดต่อแล้วเสร็จ และประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำในช่วงเดือน มีนาคม 2562 หลังจากนั้นจึงเป็นขั้นตอนการทดสอบระบบต่างๆ และคาดว่าจะมีพิธีส่งมอบเรือให้แก่กองทัพเรือในช่วงเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2562 โดยจะประจำการที่กองเรือยกพลขึ้นบก และยุทธบริการ กองเรือยุทธการ

2

Contact : Marinethai.net
Social : Facebook