AMR ร่วมแสดงความยินดี ครบ 62 ปี หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ

วันที่ 19 เมษายน 2560 ตัวแทนจาก บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ร่วมงานพร้อมแสดงความยินดีกับ พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เนื่องในวันคล้ายวันสถานปนา ครอบรอบปีที่ 62 ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ณ กองบัญชาการ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีผู้แทนหน่วยงานกองทัพเรือ ผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน เข้าร่วมงาน

 

หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองเรือยุทธการ มีภารกิจในการจัดเตรียมกำลังสำหรับปฏิบัติการสงครามพิเศษทางเรือ และปฏิบัติกิจที่ได้รับมอบหมาย ทั้งด้านการฝึกศึกษาเกี่ยวกับการสงครามพิเศษทางเรือ การต่อต้านการก่อการร้ายสากล การปฏิบัติการจิตวิทยา การสำรวจหาดทำลายสิ่งกีดขวางหน้าหาด การตัดรอนเป้าหมายสำคัญทางทหารพื้นที่ยกพลขึ้นบก ดำเนินการด้านการข่าวลับ การก่อวินาศกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ การปฏิบัติการค้นหาและถอดทำลายวัตถุระเบิด การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล การฝึกกำลังพลทดแทนของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ปฏิบัติการสงครามนอกแบบ การสนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สนับสนุนโครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ 36 การถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือ ด้วยภารกิจที่สำคัญยิ่งนี้ ทำให้หน่วยถูกขนานนามว่า “หน่วยซีล” หรือหน่วยรบพิเศษที่สามารถผลิตนักรบ 3 มิติ ที่เรียกว่า เหล็กในคน หรือมนุษย์กบ นั่นเอง