AMR ส่งมอบเรือยางกู้ภัยความเร็วสูงสีส้ม จำนวน 6 ลำ ให้กรมเจ้าท่า

วันที่ 22 มกราคม 2563 บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ส่งมอบเรือยางกู้ภัยความเร็วสูงสีส้ม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ลำ ให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กรมเจ้าท่า เพื่อใช้งานในภารกิจต่อไป

9
13