พิธีปล่อยเรือทรัพยากร 804 ลงน้ำ ณ อิตัลไทยมารีน

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดพิธีปล่อยเรือลงน้ำเป็นครั้งแรกในรอบ 14 ปี พร้อมรับมอบเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 804 หรือเรือพะยูน เป็นเรือสำหรับตรวจการณ์ชายฝั่งทะเล ที่อู่ต่อเรือบริษัท อิตัลไทย มารีน จำกัด จ.สมุทรปราการ โดยมี รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ประกอบพิธีเชิญมิ่งขวัญสู่เรือ ในฐานะสุภาพสตรีผู้สูงศักดิ์ตามขนบธรรมเนียมประเพณีทางเรือ

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรี ทส. กล่าวว่า ทส.ได้ดำเนินการต่อเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 804 หรือที่เรียกว่า พะยูน โดยมีภารกิจเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตรวจสอบและควบคุมป้องกันการบุกรุกทำลายระบบนิเวศทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง รวมถึงมีการส่งเสริมเผยแพร่ความรู้การอนุรักษ์และฟื้นฟู เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่อย่างยั่งยืน

Credit เนื้อหา:?http://www.matichon.co.th/news/48727

รูปภาพ: A. & Marine (Thai)

5-3939598405942

4-3939598151629

3-3939598519732

2-3939598776629

1-3939598677739