มารีนไทย กรุ๊ป เข้าพบผู้บริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 บริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด โดยคุณจารุภา วัฒน์ประกายรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด นาวาเอกสุรศักดิ์ ปานเกษม
ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายฝึกอบรมโรงเรียนสยามการเดินเรือ คุณชูเกียรติ มีอิ่ม ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด คุณสกลวรรธน์ จีนดอน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท มารีนไทย กรุ๊ป จำกัด และเจ้าหน้าที่จาก บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด เข้าพบผู้บริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ นาวาเอก อนุวัต ดาผิวดี รอง ผอ.การท่าเรือสัตหีบ
นาวาเอก อัศวิน จอกสมุทร หน.ททป.กทส.ฐท.สส นาวาเอก เรวัตร อ่อนละออ หัวหน้าท่าเรือจุกเสม็ด เพื่อบรรยายสรุปแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพการท่าเรือสัตหีบ ตามแผนพัฒนาการท่าเรือสัตหีบ กองทัพเรือ ซึ่งเป็นหนี่งในโครงการด้านการคมนาคมสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมตามนโยบายโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล