25 ตุลาคม 2560 มารีนไทย กรุ๊ป จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช

ขอน้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้