มอบจักรยานและของเล่น ให้โรงเรียนวัดโป่งปากดง

มอบจักรยานและของเล่น ให้โรงเรียนวัดโป่งปากดง