โครงการปะการังเทียมเพื่อเพิ่มพื้นที่แหล่งปะการัง แบบลูกเต๋า บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด

โครงการปะการังเทียมเพื่อเพิ่มพื้นที่แหล่งปะการัง แบบลูกเต๋า บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด (GHECO-One Co., Ltd.) ดำเนินการโดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1

โครงการปะการังเทียมเพื่อเพิ่มพื้นที่แหล่งปะการัง แบบลูกเต๋า บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด (GHECO-One Co., Ltd.) ดำเนินการโดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1