แบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป. ลาว

ผู้บริหาร และพนักงานในเครือ มารีนไทย กรุ๊ป ร่วมกันบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อย ทางตอนใต้ของ สปป.ลาว แตกร้าวจนน้ำท่วมหนักส่งผลให้ชาวบ้านหลายพื้นที่ในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาสัก ได้รับความเดือดร้อน ผู้คนสูญหาย และบ้านเรือนเสียหายเป็นจำนวนมาก

1
3
5
11
14
16
18
20
22

Contact : Marinethai.net
Social : Facebook

4
13
12
15
17
19
21
23
24