เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ส่งมอบเรืออีโคไทย 2 ลำ ให้แก่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เรืออีโคไทย “ECOTHAI” คือเรือซึ่งใช้ในการทำความสะอาดพื้นผิวน้ำที่สามารถเก็บขยะที่ลอยอยู่บนผิวน้ำไม่ว่าจะเป็นของแข็ง หรือ ของเหลว หรือ กึ่งลอยน้ำ เป็นเรือที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ออกแบบมาเพื่อสนองต่อระบบบริการการจัดการขยะ เพื่อทนทานในการทำความสะอาดขยะที่เป็นของแข็งและที่เป็นคราบน้ำมันบนพื้นผิวน้ำตามท่าเรือ ทะเล มหาสมุทร และพื้นที่อื่นๆด้วยเทคโนโลยีของเรืออีโคไทย มีความก้าวหน้าในการทำความสะอาดและเก็บขยะที่ลอยบนผิวน้ำ ขนาดของเรือยังสะดวกในการขนย้ายด้วยรถบรรทุก ส่วนของหัวเรือประกอบด้วยปากคีบ 2 ด้าน ซึ่งทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก เพื่อเปิดช่องเก็บและจัดการกับขยะของแข็ง ของเหลว ที่ลอยน้ำและทำการเก็บสิ่งที่เป็นมลพิษต่างๆ เข้าทางหัวเรือ และเก็บมันลงกล่องคอนเทนเนอร์ โดยสิ่งที่เป็นของแข็งจะถูกจัดเก็บให้อยู่ในกล่องแบบยกใส่ ส่วนของเหลวลักษณะน้ำมันจะทำการจัดเก็บ โดยการดูดพื้นผิวและจัดการโดยระบบแยกน้ำมันออกจากน้ำ สำหรับคราบน้ำมันขนาดเล็กหรือเป็นเพียงจุด ตัวเรือยังติดตั้งระบบหัวฉีดโฟมซึ่งจะทำการฉีดสารย่อยสลายได้ด้วย

เรืออีโคไทยนั้นสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพื่อนำไปใช้ในการดับไฟตามท่าเรือได้ เพราะบนเรือติดตั้งมอเตอร์สูบน้ำแรงดันสูง ซึ่งช่วยในการดึงน้ำทะเลปริมาณที่มากและส่งไปยังพื้นที่ไฟไหม้เพื่อดับไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยหัวฉีดแรงดันสูงที่จะติดตั้งเพิ่มบริเวณท้ายเรือ นอกจากนี้ตัวเรือยังมีความสามารถในการเคลื่อนที่หมุนโดยรอบตัว 360 องศาได้

โดยล่าสุดได้มีการส่งมอบเรืออีโคไทย จำนวน 2 ลำ ให้แก่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยทำการส่งมอบ ณ จังหวัดสมุทรสาคร 1 ลำ และ จังหวัดภูเก็ต 1 ลำ พร้อมการอบรมและทดสอบการใช้งานจริง

“สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด โทร. 0 2703 5544”