เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ส่งมอบเรือยางท้องแข็ง ให้สถานีตำรวจภูธรตากใบ จ.นราธิวาส

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ได้เดินทางไปส่งมอบ เรือยางท้องแข็งขนาด 5.80 เมตร เครื่อง 90 แรงม้า จำนวน 2 ลำ พร้อมอบรมแนะนำการใช้งาน ณ สถานีตำรวจภูธรตากใบ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการจัดซื้อโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้ในภารกิจตรวจการณ์ ลาดตระเวน และกู้ภัย
การส่งมอบครั้งนี้ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเรือ 2 ลำแรกที่ทางหน่วยงานตำรวจภูธรในแถบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีเรือไว้ใช้งานในภารกิจ