เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ส่งมอบระบบ VTMS ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ได้ทำการส่งมอบ โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทดแทนของระบบบริหารจัดการควบคุมการจราจรทางน้ำ (ระบบ VTMS) พร้อมจัดการอบรมให้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 1 ถนน ไอ-หนึ่ง ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560