เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ร่วมแสดงความยินดี วันครบรอบวันสถาปนา สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ร่วมแสดงความยินดี กับ พลเรือตรี กฤษฎาภรณ์ พันธุมโพธิ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ เนื่องในวันครบรอบ 8 ปี วันสถาปนา สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหายุทโธปกรณ์หลัก และยุทโธปกรณ์ตามที่กองทัพเรือมอบหมาย รวมทั้งประสานการแต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่ได้กำหนดไว้