เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ครบรอบ 27 ปี

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2560 คุณจารุภา วัฒน์ประกายรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด และ น.อ.สนธยา พุ่มเจริญ ผู้ชำนาญการ บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ พลเรือตรี สุทธิไชย รังสิโรดม์โกมล เจ้ากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ครบรอบ 27 ปีที่ก่อตั้ง ณ กองบังคับการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ มีหน้าที่อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ และดำเนินการในเรื่องการซ่อมสร้าง ดัดแปลง ทดสอบ วิจัยและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ การส่งกำลังบำรุงสายอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการฝึกและการศึกษาของ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ เสริมให้ภารกิจโดยรวมของกองทัพเรือสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี