เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ร่วมพิธีปล่อยเรือ ท่าเรือ 124

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ร่วมแสดงความยินดี กับ อู่ต่อเรือชีเครสท์ มารีน ในพิธีปล่อยเรือ ท่าเรือ 124 ลงน้ำ ณ ท่าเทียบเรือ อู่ทหารเรือ พระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ

สำหรับเรือ ท่าเรือ124 การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ต่อขึ้นเพื่อทดแทนเรือลากจูงเดิมที่เสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน เรือมีขนาดกำลังฉุดไม่น้อยกว่า 35 เมตริกตัน มีความยาว 32 เมตร ความกว้าง11.50 เมตร ความลึกกลางลำ 5.30 เมตร กินน้ำลึก 4.27 เมตร ความเร็วสูงสุด13 นอต ซึ่งเรือลำดังกล่าวจะใช้ระบบเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดึง และดันเรือสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัยและประหยัดเวลา