เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ

คุณจารุภา วัฒน์ประกายรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ. แอนด์ มารีน(ไทย) จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.ร.ต.ก่อเกียรติ ปั้นดี ผอ.สวพ.ทร. ในพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ ณ ห้องประชุม สวพ.ทร. ชั้น 5 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560