เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จัดอบรมการใช้งาน Sector Light และ AIS AtoN
ให้กับเจ้าหน้าที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด จัดอบรมการใช้งานและการซ่อมบำรุงรักษา Sector Light และ AIS AtoN ให้กับเจ้าหน้าที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย ก่อนนำไปติดตั้ง
และส่งมอบที่กระโจมไฟ A ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีการอบรมเป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารมารีนไทย
ถ.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ