เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จัดสาธิตระบบกันโคลงเรือ

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ผู้จำหน่ายเครื่องมือสื่อสาร เครื่องช่วยเดินเรือ และอุปกรณ์เรือทุกชนิด เป็นผู้แทนจำหน่ายและบริการจากบริษัท Seakeeper Marine ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตระบบกันโคลงของเรือ (Stabilizer Systems) ได้จัดสาธิตระบบกันโคลงของเรือ ตราอักษร Seakeeper โดยมีผู้แทนจากบริษัทผู้ผลิตร่วมในการสาธิต ซึ่งระบบกันโคลงเรือเป็นอุปกรณ์สำหรับลดอาการโคลงของเรือ ช่วยให้ผู้ที่อยู่บนเรือสามารถปฏิบัตงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การสาธิตดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 19 กันยายน 2561
ณ บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

3
4
6
8
15
17
19

Contact : Marinethai.net
Social : Facebook