เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จัดงานการนำเสนอและสาธิตอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตดาวเทียม
สำหรับเรือ KVH-VSAT ON BOARD

บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือสื่อสารทางทะเล เครื่องช่วยในการเดินเรือ อาทิ เครื่องเรดาร์ เครื่องหยั่งน้ำหรือซาวเดอร์ เครื่องหาที่เรือด้วยดาวเทียม เครื่องพล๊อตเตอร์ และอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตดาวเทียมสำหรับเรือ เป็นต้น ได้จัดงาน “การนำเสนอและสาธิตอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตดาวเทียม สำหรับเรือ KVH-VSAT ON BOARD” โดย คุณฉัตรชัย เวชสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ KVH VSAT On board  และโทรศัพท์สื่อสารผ่านดาวเทียม พร้อมสาธิตการใช้งาน โดยวิทยากรผู้ชำนาญการ ด้านอุปกรณ์สื่อสารโทรศัพท์ดาวเทียมจาก บ. เอ แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด มีการจับสลากแจกรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมงาน และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ