เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปีเอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหาร และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีการทำบุญตักบาตร และถวายภัตราหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ อาคารมารีนน่า สโตร์ ชั้น 1