เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระประจำปี เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหาร และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยมีการทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ อาคารมารีนน่า สโตร์ ชั้น 1

1
3
4