เรือไฟเบอร์กลาสตรวจการณ์ลำน้ำ

เรือตรวจการณ์ลำน้ำ อุทยานแห่งชาติสาละวิน จังหวัดแม่ฮ่องสอน