เรือยางท้องแข็ง 4.30 เมตร จำนวน 1 ลำ

เรือยางท้องแข็ง 4.30 เมตร จำนวน 1 ลำ | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

dmcrchumporn-2
dmcrchumporn-3