เรือยางตรวจการณ์ท้องแข็ง Rib

เรือยางตรวจการณ์ท้องแข็ง Rib พร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือขนาด 115 แรงม้า แบบ 4 จังหวะ จำนวน 1 ลำ | การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

industrial-4industrial-3industrial-2industrial-1