เครื่องมือฝึกจำลองการติดต่อสื่อสารวิทยุทางเรือสำหรับ ระบบ GMDSS | มหาวิทยาลัยบูรพา