เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จัดอบรมทางเทคนิคสินค้า KODEN ให้แก่ตัวแทนจำหน่ายมารีนไทย

เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จัดอบรมทางเทคนิคสินค้า KODEN ให้แก่ตัวแทนจำหน่ายมารีนไทย

วันที่ 16 มีนาคม 2561 บริษัท เอ. แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด ร่วมกับ Koden Electronics Co., Ltd. จัดอบรมทางเทคนิคสินค้า KODEN ซึ่งเป็นสินค้าตัวใหม่ที่จะนำมาจัดจำหน่ายแทนรุ่นเก่า ให้กับตัวแทนจำหน่ายมารีนไทย เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ เพิ่มประสบการณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแก่ลูกค้าให้ได้ผลดี ตามแผนการอบรมมาตรฐาน ISO 9001:2015 ของบริษัท โดยมีตัวแทนจากทุกภูมิภาค เข้าอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

Contact : Marinethai.net
Social : Facebook