พิธีเปิดปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

พิธีเปิดปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม