ส่วนสืบสวนปราบปราม 2 สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร ศึกษาดูงาน บริษัท เอ แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด

img_8416

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ส่วนสืบสวยปราบปราม 2 สำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสายงานในเรือ เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท เอ แอนด์ มารีน (ไทย) จำกัด, บริษัท มารีน เซอร์วิเทค จำกัด, โรงเรียนเดินเรือสากล และอู่ต่อเรือ AMR โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมืช่วยในการเดินเรือ เช่น วิทยุสื่อสาร เรดาห์ ดาวเทียม เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง และซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือเรือศุลกากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีเจ้าหน้าเข้าศึกษาดูงานจำนวนทั้งสิ้น 30 คน

img_8735

img_8830

img_8795